2012 - Големият до мен

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2012

История

Състезанието се проведе на 17 март 2012 година.

Състезателите от категорията 6 клас първо трябваше да отговорят на 20 въпроса като използват електронна система за гласуване.  Втората задача бе да се създаде плакат в текстообработващата система Microsoft Word на тема "София - евройпейска столица на културата през 2019 година". В челната тройка се наредиха:
I място - Симен Метев, 33 ОУ "Санк Петербург"
II място -
Алекс Димитров, 134 СОУ "Димчо Дебелянов"
III място -
Кристиян Здравков, СОУ "Летец Христо Топракчиев"

Задачата пред участниците от 7 клас бе да създадат презентация  на тема "София - град на....", като продължението всеки екип можеше сам да избере. След това създадената презентация бе представена пред журито, което определи първите трима:
I място -
Мария Костова, ЧОУ "Света София"
II  място -
Йоана Козарева, СОУ "Летец Христо Топракчиев"
III място
- Владислав Вълков, 120 ОУ "Георги Сава Раковски"

 

Задачата пред състезателите от категория 8 клас  бе да създадат видеоклип с програмата Movie Maker на тема "Какво показах в София на моя приятел от Видин (или от друг град)". Най-добри бяха творбите на:
I място -
Йордан Начев, 164 ГПИЕ "Мигел Де Сервантес"
II място -
Джоана Трашлиева, 35 СОУ "Добри Войников"
III място
- Пламен Петров, ТУЕС

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню